Wilma

Mynämäen kunnan kouluissa on käytössä Wilma-ohjelma kodin ja koulun välisen yhteistyön välineenäWilmaan merkitään mm. poissaolot, rangaistukset, ”ruusut ja risut”, arvioinnit sekä muita koulunkäyntiin liittyviä asioita. Wilman tiedotteissa kerrotaan koulun tapahtumista, työajoista, kouluterveydenhuollosta yms. Pikaviesteillä opettajat ja huoltajat voivat kommunikoida keskenään.

Tunnukset huoltajille

Uusien oppilaiden huoltajat saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla internetissä toimivaan ohjelmaan voi kirjautua. Huoltaja voi niin halutessaan myöhemmin tehdä itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Lisäksi samaan käyttäjätunnukseen voi yhdistää perheen kaikki lapset. Ohje ja linkki näihin toimintoihin löytyy Wilman etusivulta kohdasta Tiedotteet. 

HUOM! Tulevien 1.-luokkalaisten Wilma-tunnukset ovat kouluunilmoittautumisen jälkeen poissa toiminnasta, mutta palautuvat käyttöön maaliskuun ajaksi (aamu- ja iltapäivätoimintaan haku) ja jälleen kesällä, kun oppilaat sijoitetaan ohjelmassamme 1. luokalle (nykyisten siirtyessä 2. luokalle).

Tunnukset oppilaille

Wilma-ohjelma on otettu käyttöön myös 3. - 9. luokan oppilailla. Oppilaat saavat tunnukset koulusta ja pikaohjeet ohjelman toiminnoista löytyvät Wilman tiedotteista. 

Sekä huoltajien että oppilaiden käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät samoina siirryttäessä alakoulusta yläkouluun, ja myöhemmin myös Mynämäen lukioon jatkavilla. Koska koulun hallinto-ohjelmassa ala- ja yläkoulua käsitellään kuitenkin erillisinä kouluina, alakoulun pikaviestit, suoritustiedot yms. eivät enää jatkossa näy huoltajille Wilmassa. Vaikka tunnus siis säilyykin samana, ovat sisältönä jatkossa yläkoulun asiat. Kesällä Wilma on hetkellisesti poissa toiminnasta uusien 7.-luokkalaisten osalta.

Huoltajien toivotaan käyvän Wilmassa vähintään kerran viikossa.

Wilman osoite on:  https://mynamaki.inschool.fi      Huom! Osoite muuttunut! Mobiilisovelluksella vanha rooli pitää poistaa ja lisätä uudelleen uudella Wilma-osoitteella.

Wilmaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä koulusihteeri Teija Jokilaan, puh. O44 435 6632 tai teija.jokila@mynamaki.fi.