Tiedoksi‎ > ‎

Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään kiusaamista ja yksinäisyyttä. Tukioppilaina toimivat koulutuksen saaneet esimerkillisesti käyttäytyvät yhdeksäsluokkalaiset oppilaat.

Koulutus tapahtuu kerhomuotoisena koulupäivän jälkeen. Tukioppilasohjaajana ja -kouluttajana toimii Petri Vanhanen.

Tukioppilaat tutustuttavat seitsemäsluokkalaiset uuteen kouluunsa ja pitävät heille tunteja, joiden avulla pyritään saamaan luokkaan hyvä ryhmähenki, sekä ovat vertaistukena välituntitilanteissa. Tukioppilaat järjestävät yläkoululaisille diskoja ja teemapäiviä lukuvuoden aikana sekä osallistuvat koulun yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Tärkeintä on arjessa läsnä oleminen ja välittäminen.