Tiedoksi‎ > ‎

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunta on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki

Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka edustaa kaikkia koulun oppilaita. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa. Oppilaskunnan tukena toimivat yläkoulussa ohjaava opettaja Petri Vanhanen ja alakoulussa Antti Kairavuo ja Marjo Vanhanen, jotka myös huolehtivat yhteydenpidosta muihin opettajiin ja rehtoriin. Oppilaskunta on tärkeä osa koulua, aivan kuten opettajat, rehtori ja muu koulun henkilökunta.

Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta edistää niin oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kuin vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä. Oppilaskunta on oppilaiden paikka harjaantua käyttämään neuvottelu- ja vaikuttamistaitoja elämää varten, mutta se on tässä ja nyt. Tärkeää on, ettei oppilaiden osallisuus jää vain näennäisdemokraattiseksi kuulemiseksi, vaan oppilailla on aidot vaikuttamismahdollisuudet koulussa tehtäviin päätöksiin.

Perusopetuksen ja koulun tärkeimpiä opetus- ja kasvatustehtäviä on aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen. Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista edesauttaa, että vaikuttamistaitoja pääsee harjoittelemaan jo peruskoulussa. Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan oppilaiden osallisuuden lisäämistä, ja korostetaan koulun tehtävää jokaisen oppilaan osallisuuden vahvistajana. On tärkeää, että oppilaat saavat osallistua myös opetuksen suunnitteluun aina opetussuunnitelmasta alkaen.

Osaavassa ja monipuolisessa oppilaskuntatoiminnassa oppilaat pääsevät luomaan ja kehittämään koulun ja lähiyhteisön toimintakulttuuria avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi. Oppilaskunnat edistävät lasten ja nuorten oikeutta tulla kuulluksi. Osallistuminen ei kuitenkaan ole vain edustuksellista vaikuttamista, vaan laaja ilmiö ja prosessi, joka koskettaa kaikkia. Oppilaskunta on koko koulun oppilaat ja jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus osallistua sen toimintaan.

Laurin alakoulun oppilaskunnan hallitus lv. 2016 - 2017:

2A Nurminen Elina
2B Keto Onni
3A Hannula Onni
3B Kuokkanen Sara-Amanda
4A Ojala Emmi
4B Hietapohja Iida
5A Salminen Samuel
5B Varjonen Matias
6A Vauramo Peppi-Lotta, puh. joht.
6B Salonen Saku, varapuh.joht.
1 - 6H/K Niemelä Heidi

Laurin yläkoulun oppilaskunnan hallitus lv. 2016 - 2017:

7c Vainio Irene
7d Aydemir Melisa
7d Kallunen Linnea
8a Mikola Frans
8c Poutanen Miisa
8d Laihinen Roosa
9a Suhonen Elias
9d Kylänpää Emilia, puh.joht.
9e Vuoristo Emma, siht.