Tiedoksi

Koulun muita toimintoja, joista halutaan tiedottaa sivulla kävijöitä.