Oppilashuolto

KOULUTERVEYDENHUOLTO lv. 2017 - 2018

Terveydenhoitaja Mirka Miettinen (luokat 1 - 9) on tavattavissa viikkotiedotteen mukaisesti Laurin koulussaPuhelinaika on ma - pe klo 12.30 - 13.00, puh. 044 435 7570, mirka.miettinen@soteakseli.fi tai Wilman kautta voi kiireettömissä asioissa jättää soittopyynnön.

Terveydenhoitajan päivitetty viikkotiedote on nähtävillä koulun ilmoitustauluilla, vastaanoton ovella sekä Wilman tiedotteissa.

Vastaanottoaikana kouluterveydenhoitajan luokse voi mennä minkä tahansa terveydenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvän asian takia. Lupa käyntiin on pyydettävä opettajalta.


Koulutapaturman sattuessa, tai oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän, koulu pyrkii saamaan yhteyden huoltajiin ennen hoitoon ohjaamista. Oppilaan on kerrottava välittömästi sattuneesta koulutapaturmasta valvovalle opettajalle tai luokanvalvojalle. Opettaja ilmoittaa asiasta kansliaan (lomake). Koulutapaturmista tehdään kansliasta ilmoitus vakuutusyhtiöön ja huoltajalle toimitetaan tieto siitä.

Wilma-liittymän käyttö koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa

Wilmaa käytetään kouluterveydenhuollossa mm. yleisen terveysneuvontaohjeistusten ja tiedotteiden (esim. epidemiasta tiedottaminen, terveystarkastuskutsut) välittämiseen, tarkastusajankohdasta tiedottamiseen tai siirtämiseen.

Oppilaan terveydentilaan liittyviä tietoja (ml. paino, pituus ym. tiedot) ei koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa välitetä  Wilman kautta, edes oppilaan tai huoltajan suostumuksella. Ne on määritelty lain mukaan arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi tiedoiksi, joiden suojaamisvelvollisuus sivullisilta on rekisterin pitäjällä - PTKY Akseli. Akselin sähköposti on suojaamaton eikä sitä käytetä asiakas-/ potilastietojen välittämiseeen.

Koulu-/opiskeluterveydenhuollon keskeiset tehtävät

  • lapsen/nuoren terveen kasvun ja kehityksen tukeminen; erityisen tuen tarve pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain
  • koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, puheeksi ottaminen vuosittaisissa terveystarkastuksissa mm. kotitilanteesta (väkivalta/fyysinen kurittaminen, vanhempien alkoholin/päihteiden käyttö ym.)
  • terveystarkastukset, kontrollikäynnit, terveyskasvatustunnit, oppilaskohtaiset neuvottelut, rokotusohjelman mukaiset rokotukset
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta
  • osallistuminen yhdessä perheen ja koulun kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oppilaiden hoito- ja kuntoutussuunnitelmien sovittamiseen koulutyön kanssa
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ei sisälly varsinainen sairaanhoito paitsi koulussa äkillisesti tapahtunut sairastuminen, koulupäivän aikana tai koulumatkalla tapahtunut tapaturman hoito. Huoltaja vastaa sairastuneen oppilaan hoidosta, hoitoon kuljetuksesta ja sairaanhoidon järjestämisestä.

Kouluterveydenhuollosta saa sairaan lapsen hoitotodistuksia, mutta ei sähköpostitse/tekstiviestillä eikä takautuvasti. Mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole tavoitettavissa, voitte pyytää lapsen (alle 10 v.) sairauden takia todistusta terveyskeskuksesta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastukset

Taulukko: Terveystarkastusten ajankohdat

Terveystarkastus

1.lk

laaja

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

laaja

6.lk

7.lk

8.lk

laaja

9.lk

lukio/2.asteen

oppilaitos

1.lk

lukio/2.asteen

oppilaitos

2.lk

Terveydenhoitajan tarkastus

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

 x

   x

 

Lääkärintarkastus

 x

 

 

 

 x

 

 

 x

 

   (x)

   x

THL:n suositusten mukaan 1., 5. ja 8. luokkien tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia, jotka perustuvat oppilaan oman näkemyksen lisäksi vanhempien, opettajan ja kouluterveydenhuollon arvioon oppilaan hyvinvoinnista. Jotta laajan terveystarkastuksen tavoite täyttyy, tulisi huoltajan olla läsnä lääkärintarkastuksessa.


H
AMMASHUOLTO

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Hammashuolto toimii terveyskeskuksessa. Oppilaat kutsutaan tarkastukseen yksilöllisen tarpeen mukaan joko suuhygienistille tai hammaslääkärille. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen yhteydessä alakoululaisille jaetaan kotiin vietäväksi selvitys lapsen suun terveydestä sekä kotihoito-ohjeet.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.
Peruuttamaton poisjäänti on maksullinen 15 vuotta täyttäneille.

Sairauden tai muun esteen sattuessa tulisi hammashoitoaika peruuttaa mahdollisimman pian. Oppilas tai huoltaja varaa itse uuden ajan!

HUOM! Pitkäaikaissairauksista, lääkityksistä yms. tiedottaminen hammashoitolaan on tärkeää (esim. astma, diabetes, reuma)!

Jos lapsen kehitystaso ei mahdollista itsenäistä kulkemista hammashoitolaan, on tärkeää, että lapsen huoltaja on läsnä hammashoitokäynnillä. Huoltajan läsnäolo vastaanotolla helpottaa lapsen suun terveyteen vaikuttavien eri asioiden huomioimisen.

Oppilaan huoltaja voi olla puhelimitse yhteydessä hammashoitolaan, mikäli ilmenee suun terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Terveyskasvatusoppitunteja suun terveydestä pidetään esikoululaisille tai 1., 3. ja 5. luokille. Vastaanotoilla annetaan tarkastusten yhteydessä yksilöllistä opastusta hyvään kotihoitoon.

Kiireellinen hoito

Hammastapaturman sattuessa on otettava yhteyttä hammashoitolaan lisäohjeiden saamiseksi, puh. 447 7700.
Särkytapaukset ja ensiapuluonteinen hoito pyritään suorittamaan Akselin hammashoitoloissa päivystysajoilla arkisin klo 8 - 16, puh. (02) 447 7700.
Muina aikoina päivystys tapahtuu T-sairaalan yhteispäivystyksessä, osoitteessa Savitehtaankatu 1, Turku. Päivystykseen hakeudutaan tekemällä ajanvaraus puhelimella samana päivänä arkisin klo 15.30 - 18.00 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 9.00 - 11.00. Ajanvarauspuhelin (02) 313 1564. Muina aikoina virka-ajan ulkopuolella saa äkillisiin vaivoihin neuvontaa ja hoitoonohjausta T-sairaalan päivystyksen puhelinneuvonnasta (02) 313 8800.

Oikomishoito

Oppilaat, joilla todetaan oikomishoidon tarvetta kutsutaan oikojalle. Oikomishoito tapahtuu Mynämäen hammashoitolassa. Kuljetus tapahtuu huoltajien toimesta. Huoltajilta pyydetään kirjallinen sitoumus hoitoon ennen oikomishoidon aloitusta.

Erikoishoito

Erikoishoidot, kuten vaikeampien tapaturmien hoito ja suukirurgisten tapausten hoito annetaan TYKS:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla terveyskeskushammaslääkärin lähetteellä. Hoidosta peritään poliklinikkamaksu/käyntikerta.

Yhteystiedot

Ajanvaraukset ja yhteydenotot kaikkiin Akselin alueen hammashoitoloihin:
ma - pe klo 8 - 16, puh. (02) 447 7700.
Säryt mielellään klo 8 - 10.00, muu ajanvaraus klo 10 jälkeen.
www.soteakseli.fi

Koulujen yhteyshenkilöt

Laurin alakoulu hml Pia Metsämäki / hh Johanna Raittila / shg Irja Siutla/Piia Almi
Laurin yläkoulu hml Heikki Laine / hh Mona Aaltonen / shg Irja Siutla/Piia Almi
Huoli, Ihalainen, Karjala, Tarvainen hml Annukka Niinistö-Andersson / hh Heli Randell / shg Irja Siutla/Piia Almi
Tavastila, Pyhä, Aseman koulu hml Turo Malmivaara / hh Jaana Taalikka / shg Irja Siutla/Piia Almi


KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on KM Harri Nieminen, puh. 044 435 7866. Kuraattori toimii koulun sosiaalityöntekijänä. Hänen toimenkuvaansa kuuluu kodin ja koulun yhteistyön kehittämisen lisäksi oppilashuoltotyöryhmissä toimiminen ja erityisesti koulun käymisessä vaikeuksia kokevien oppilaiden auttaminen. Kuraattorin vastaanottotila sijaitsee sivistysosastolla kunnantalolla.


KOULUPSYKOLOGI

Koulun psykologitoiminnan tavoitteena on opiskelijoiden koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Psykologi voi selvittää ja arvioida oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia. Peruskoulun alaluokilla psykologin työssä painottuu konsultoiva työote ja tiivis yhteistyö huoltajien ja opettajien kanssa.

Psykologin vastaanotolle voi ohjata keskustelemaan myös erilaisista mieltä painavista asioista, kuten ongelmista opiskelussa, kotona tai kavereiden kanssa. Tavallisimpia syitä psykologille tullessa ovat mm. ihmissuhdevaikeudet, mielialaongelmat, jännittäminen ja erilaiset elämän muutokset. Tarvittaessa psykologi antaa tietoa muista auttavista tahoista ja ohjaa niihin.

Koulupsykologina toimii Tiina Suopajärvi, puh. 044 435 7823, puhelinaika ma - to klo 12 - 12.30. Ajanvaraus hänelle voi tapahtua joko asiakkaan/huoltajan toimesta tai koulun henkilökunnan kautta. Vastaanotto on pääosin terveyskeskuksessa.


KOULURUOKAILU

Kouluruokailusta vastaa kunnan tilalaitos. Mynämäen kunnan ruokapalvelupäällikkö on Tuija Toljander ja koulun emäntänä toimii Päivi Setälä. Kouluruokailulle olemme ottaneet kaksi tavoitetta: ravinnon tarpeen tyydyttäminen ja hyviin ruokailutapoihin oppiminen. Molemmista asioista voi myös keskustella kotona. Koulu pystyy tarjoamaan myös erityisruokavaliota sellaista tarvitseville. Edellytyksenä sille on keittiöön emännälle toimitettu voimassaoleva lääkärin tai terveydenhoitajan antama todistus.


KOULULAISKULJETUKSET  
(Koulukuljetusten yleiset periaatteet Mynämäen kunnassa - linkki sivun alareunassa)

Koulukuljetusyhdyshenkilönä toimii Minna Kankaanpää, puh. 044 783 7286. Ratkaisut kuljetuksien järjestämisestä tekee vuosittain kunnanhallituksen asettama toimikunta. Ilmaisen koulukyydin saa oppilas, jonka koulumatka on vähintään 5 kilometriä. Muissa tapauksissa on tarpeen kääntyä koulun puoleen (esim. tien vaarallisuus, väliaikainen kuljetustarve, sairastapaukset ym.)

Koulukyyditykseen oikeutetut oppilaat kulkevat joko taksilla, tilausliikenteen tai reittiliikenteen linja-autokyydeillä. Tilausliikenteen autoissa ei käytetä matkakortteja. Mynämäen kunta on tehnyt sopimuksen ns. peruskoululaisten matkakorttipalvelusta. Tästä syystä kaikkien bussikorttia käyttävien oppilaiden nykyiset kortit tullaan heti koulun alkaessa vaihtamaan uusiin kortteihin. Kortteja ei jatkossa tarvitse lukuvuoden aikana ladata erikseen, mutta ne palautetaan aina kesän ajaksi kouluun uutta latausta varten. Lisäohjeita annetaan oppilaille koulusta. 

Mikäli bussikortti katoaa tai menee rikki, asiasta on ilmoitettava heti koulun kansliaan.


OPPILASHUOLTORYHMÄT

Kunnan ja perusturvakuntayhtymä Akselin tasolla toimii oppilashuollollinen koordinaatioryhmä. Se linjaa oppilashuollon kokonaiskuvaa ja kokoontuu ainakin kerran vuodessa. Sen jäseninä ovat kasvatus- ja sivistystoimen johtoa, sosiaalitoimen ja kouluterveydenhuollon henkilöstöä sekä muita viranomaistahoja (mm. poliisi).

Koulun tasolla kokoontuu koulun oppilashuolto- ja hyvinvointiryhmä. Se käsittelee oppilashuollon asioita kokouksissaan kerran lukukaudessa. Tämän ryhmän kutsuu koolle rehtori, joka myös toimii sen puheenjohtajana. Ryhmään kuuluvat lisäksi koulutyön suunnitteluryhmä, erityisopettajat, kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitajat sekä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustajat.

Yksilöllistä oppilashuoltoa varten kootaan oh-ryhmä tapauskohtaisesti. Siihen kuuluvat asiasta johtuen oppilaan ja huoltajan lisäksi esim. kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja mahdollisesti myös opettaja. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan aina muistio, joka liitetään oppilashuoltokertomukseen.


VANHEMPAINILLAT

Kaikille luokka-asteille järjestetään vanhempainillat lukukauden alussa tiedotettavina aikoina. Tämän lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus opettajan/ luokanvalvojan henkilökohtaiseen tapaamiseen vanhempainvarttien merkeissä.Ċ
Teija Jokila,
13.3.2014 klo 4.44
Ċ
Teija Jokila,
8.6.2016 klo 1.44