Opetus‎ > ‎

Kansainvälisyys

Sivu päivitetään lähiaikoina.

Koulun tehtävänä on osaltaan kasvattaa lasta suvaitsevaisuuteen ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen. Opittaessa ymmärtämään muiden maiden tapoja ja ihmisiä, opitaan ymmärtämään ja hyväksymään myös omaa kulttuuria, sen erityispiirteitä ja kunnioittamaan sen vahvuuksia. Laurin koulu antaa tähän hyvän perustan tarjoamalla mm. monipuolista kieltenopetusta.

Kieliä, joita kunnassa voi opiskella: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Mynämäen kunta on mukana valtakunnallisessa peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa KIELITIVOLIssa. Koulumme osallistuu hankkeen koordinointiin, kielisuihkutuksiin ja kansainvälisen toiminnan monipuoliseen kehittämistyöhön. Kunnan hankkeen nimi on Laurin kieli -kielitivolissa. Seuraavasta osoitteesta löytyy tietoa valtakunnallisesta hankkeesta sekä kielipeli www.kielitivoli.fi.

Koulumme on ollut yhteistyössä naapurinmaihimme Ruotsiin, Viroon ja Venäjään. Yläkoulun oppilasvaihdon tavoitteena on ruohojuuritason nuorisoyhteistyö ja vuorovaikutuksen lisääminen yli rajojen. Yhteistyöprojektiin osallistuvat myös oppilaiden vanhemmat ja organisoivat opettajat.

Koulussamme käy myös vieraita muista maista, jotka voivat osallistua tunneille, keskustella opettajien tai oppilaiden kanssa tai olla mukana opetustuokioissa. Vuosittain Laurin koulussa on käynyt myös ELV-nuoria eli Eurooppalaisen Vapaaehtoistyöntekijöiden joukko, joka on pitänyt oppilaille työpajaa ja kertonut Euroopasta ja eurooppalaisuudesta.

Myös lukioikäisiä vaihto-oppilaita on kutsuttu kertomaan kokemuksistaan, mikä osaltaan tuo tuulahduksia muista kulttuureista suomalaisesta näkökulmasta. Koulumme kielten ryhmät ovat aktiivisia toimijoita ja kielten ryhmät tekevät talkooperiaatteella opintoretkiä muihin maihin.

Kielten rinnalla muissa oppiaineissa tutustutaan eri maihin ja kulttuureihin sekä tapoihin. Kotitaloudessa opetellaan valmistamaan ruokia eri puolilta maailmaa, maantiedossa tutkitaan maiden ja kulttuurien olosuhteita ja historiassa opetellaan ymmärtämään kokonaisuuksia eri 'historiallisten' vaiheiden ja kehityksen kautta, joiden osana Suomi valtiona on ollut ja voi olla.

PROJEKTEJA

TUKHOLMAN RUOTSINSUOMALAINEN KOULU


Yhteistyö koulun kanssa toteutuu yläkoulun (7 - 9) puolella. Alkuopetuksella on ollut kirjeenvaihtoa ko. koulun kanssa.

Hankkeen keskeiset tavoitteet:

1) Yhteistyöverkoston luominen ja kansainvälisen toiminnan käynnistäminen, kielitaidon ja kulttuurituntemuksen parantaminen sekä motivaation lisääminen ruotsin opintoihin. Ruotsalaisille tärkeä tavoite on ylläpitää suhteita suomalaisiin juuriin ja kohottaa suomen kielen statusta. Molempien maiden arkeen tutustuminen on myös yhtenä olennaisena tavoitteena.

2) Saada henkilökohtaisia kontakteja yhteistyökoulun samanikäisiin nuoriin ja sitä kautta oppia elävää arkipäivän kieltä (su/ru) sekä tutustua tavalliseen arkielämään naapurimaassa.

3) Lisätä kiinnostusta ruotsin/suomen kieleen ja kulttuuriin ja erityisesti nuorten elämään.

Yhteistyö alkoi opettajien välisellä sähköpostiyhteydellä ja oppilaiden välisellä kirjeenvaihdolla (kielinä sekä suomi että ruotsi). Marraskuussa 2001 Laurin koulusta kävi kaksipäiväisellä tutustumis- ja suunnitteluvierailulla yhteistyökoulussa neljä opettajaa; kaksi luokanopetuksesta ja kaksi aineenopetuksesta. Vierailun aikana paitsi suunniteltiin projektia eteenpäin ja opettajat auskultoivat.

Helmikuussa 2002 yhteistyökoulun vastuuopettajat olivat vastavierailulla Laurin koulussa. Kouluun tutustumisen lisäksi suunnittelimme oppilasvaihdon konkreettista toteuttamista. Ensimmäinen oppilasvaihto toteutui maaliskuussa 2002 siten, että Tukholmasta tuli neljä oppilasta 8. luokilta kahden vastuuopettajan kanssa Laurin kouluun, ja Laurin koulusta vastavierailulle Tukholmaan lähti huhtikuussa myös 8. luokan neljä oppilasta vastuuopettajien kanssa. Vierailujen aikana oppilaat kävivät koulua normaalisti ja asuivat perheissä.


Opettajat auskultoivat, toimivat apuopettajina ja suunnittelivat yhteistyön muotoja edelleen. Vaihdon aikana isäntäperheet vastasivat nuorten iltaohjelmista ja ylläpidosta. Koulunkäynnin ohella vierailuohjelmaan sisältyi kulttuuriantia: Laurin koulu järjesti vierailleen teatterielämyksen Nutturlan makasiiniteatterissa sekä opastetun Turku-kierroksen sisältäen käynnit Turun linnassa ja Tuomiokirkossa. Tukholmassa vaihto-oppilaat ja opettajat olivat opastetulla kävelykierroksella Södermalmilla sekä 'Runt Djurgården' -laivaretkellä. Jatkosuunnitelmissa on laajentaa oppilasvaihtoa viikon mittaiseksi, kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi toiminnaksi, jossa mukana olisi joka vierailulla aina 8 oppilasta sekä 8. että 9. luokalta. Näin vaihtoja olisi yhteensä 4 kpl/vuosi.

Projektimme on osa kansainvälisyyskasvatusta, ja sen vaikutus näkyy paitsi koulussa myös koko kunnassa. Nuorten asenne ruotsin opiskeluun on muuttunut vierailujen myötä positiivisemmaksi. Samoin rohkeus hakeutua kielitaitoa vaativiin tilanteisiin on kasvanut. Toisaalta Mynämäki yksikielisenä ja pienenä kuntana pyrkii tarjoamaan nuorilleen valmiuksia kansainväliseen toimintaan esim. panostamalla rahallisesti tähän projektiin ja suhtautumalla siihen kannustavasti. Tukholmalaisille nuorille elävä maaseutu on myös elämys, kuten Laurin koulun nuorille Tukholman suurkaupunkielämä. Paikallisille yrityksille vierailut ja niiden oheisohjelmat ovat myös tervetullut lisä.

Kysymyksiä vaihto-oppilastoiminnasta vastuuopettajille:

Merja Rantasalo ja Virpi Hatakka

Tässä Tukholman nähtävyyksiä, joihin olemme voineet tutustua:

Djurgården runt (Djurgårdenin ympäri) 
Gamla stan (Vanha kaupunki) 
Skansen 
Storkyrkan (Suurkirkko) 
Södermalm 
Moderna museet

SAKSA

Falkenseessä sijaitseva Lise-Meitner-Gymnasium on tyypilinen saksalainen koulu, jossa käydään koulua 1. - 12. luokkaan. Koululla on Mynämäen lukion kanssa ollut COMENIUS-projektin puitteissa yhteistyötä, ja syksystä 2010 myös Laurin koulu aloitti yhteistyötä koulun yläkoulun oppilaiden ja opettajien kanssa. Olemme käyneet 9. luokan oppilaiden kanssa paikanpäällä Falkenseessä. Nettiosoite on http://hp.lise-meitner-gymnasium.de/

VIRO

Laurin koulu aloitti yhteistyötä Paikusen kunnan kanssa v. 1991 vierailukäynneillä. Virolaiseen kouluun Laurin koulu vei tukioppilastoimintaideaa oppilaanohjaaja Kari Soljalan johdolla. Paikuseen vietiin myös aluksi oppikirjoja ja muita opiskeluvälineitä. Paikuseen Laurin koulu teki myös luokka- ja opintoretkiä. Oppilaat ja opettajat majoitettiin virolaisiin perheisiin. Paikusen kunnasta meillä kävi kunnanjohtaja delegaatioineen keväällä 2000. Laurin koulun tukioppilaat ovat myös vierailleet Tallinnan kouluissa kertomassa tukioppilastoiminnasta käytännön tasolla. Paikusen koulun yhteistyöneuvottelut alkavat syksyn kuluessa. On neuvoteltu lähinnä opettajien keskinäisestä yhteistyöstä, opettajavaihdosta, jonka pohjalta tullaan suunnittelemaan mahdollista myöhempää oppilasvaihtoa. Erityisiä kiinnostusalueita ovat liikunta, taideaineet ja erityisopetus.

LINKKEJÄ


mm. Vaihto-oppilaaksi
Kielikurssit
Koko tutkintoa suorittamaan
Jatko-opintoihin ulkomaille
Opiskeluun liittyviä linkkejä
Vapaaehtoistyö
Au pair
Työleiri
Työharjoittelu
Työnhaku ja työskenteleminen ulkomailla
CIMOn julkaisut | Maaoppaat
Maailmalle lähtijän ensimmäiset 10 muistettavaa asiaa

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO palveluksessasi